Listopad 2012

Julia Volkova Live PUNCH Club 24.11.2012

28. listopadu 2012 v 18:28 | perfectenemy |  t. A. T. u. NEW


Track list :
Давай закрутим землю / Davaj zakrutit zemyu
Сдвину мир / Svidnu mir
Я сошла с ума / Ja sošla s uma
Нас не догонят / Nas nedogonyat

Fine Arts XXXV.

18. listopadu 2012 v 18:08 | perfectenemy |  SEXY

Novinky na CD 200 km/h In The Wrong Lane Anniversary edition

10. listopadu 2012 v 9:14 | perfectenemy |  t. A. T. u. NEWThe simplest stroke is the swell of the ocean
The slightest caress, a well of emotion
Flowing through you and flowing through me
Waiting in silence, swirling inside you
Steady and slow, rhythm is patience
All that we know, answers to questions
Growing in you, growing in me
fulfilling a need, over and over...

A simple motion, over and over...

The smallest of glances a deep understanding
A brush of a hand, love everlasting
Covering you, covering me
Eternally made, over and over
The quietest whispers drown out explosions
voices are heard but words never spoken
Coming from you and coming from me
Filling a void, over and over...

A simple motion, over and over...

překlad :
Nejlehčí úder je dmutí oceánu
Nejmenší pohlazení, spokojené emoce
Plynou skrz tebe a plynou skrz mě
Čekající v tichu, vířící uvnitř tebe
Stálý a pomalý, rytmus je trpělivý
...Vše co víme, odpovědi na otázky
Rostou uvnitř tebe, rostou uvnitř mě
Plnění potřeb, dokola a dokola...

Jednoduchý pohyb, dokola a dokola...

Nejmenší pohledy, hluboké porozumění
Otření se rukou, věčná láska
Kryje tebe, kryje mě
Na vždy, dokola a dokola
Nejtišší šepot přehluší výbuchy
Hlasy jsou slyšet, ale slova nikdy nebyly vysloveny
Pocházející z tebe a pocházející ze mě
Naplňující prázdno, dokola a dokola...

Jednoduchý pohyb, dokola a dokola...


Simple Motion (Preview)

8. listopadu 2012 v 7:47 | perfectenemy |  t. A. T. u. NEW
Malá "ochutnávka" z dozatím nepubikované, anglické verze Prostie Dvizhenya. Ta bude součástí CD 200 km/h In The Wrong Lane Anniversary edition. Datum vydání 12.11.2012.


A simple motion,
Over and over,
A simple motion

The smallest of glances a deep understanding,
a brush of a hand - love everlasting,
covering you,
covering me,
eternally made,
over and over.

The quietest whispers
drown out explosions,
voices are heard
but words never spoken


Melody - Clark Owen feat. Lena Katina

5. listopadu 2012 v 19:33 | perfectenemy |  Lena Katina

VIDEO


TEXT

LENA:

Follow me into the night,
Close your eyes and see...
Let us fly so far away
I'll take you on this dream with me...

CLARK:

This is my melody!

CHORUS:

And I won't let you go
I won't let you fall
There's something that I can feel...
This is my melody!
And I won't let you go
I won't let you fall
There's something that I can feel...
This is my melody!

LENA:

I will lead you through the night
Come with, me you'll see...
In this place so far away
Just let go and dream with me

CLARK:

This is my melody!

CHORUS:

And I won't let you go
I won't let you fall
There's something that I can feel...
This is my melody!

CLARK:

This is my melody!

CHORUS:

And I won't let you go
I won't let you fall
There's something that I can feel...
This is my melody!

No I won't let you go
I won't let you fall
There's something that you should feel...
This is my melody!

PŘEKLAD

LENA:

Následuj mě do noci,
Zavři své oči a uvidíš...
Nech nás odletět tak daleko
Vemu tě do mého snu se mnou...

CLARK:

To je má melodie!

REFRÉN:

A já tě nenechám jít
Nenechám tě spadnout
Je zde něco co já cítím...
To je moje melodie!
A já tě nenechám jít
Nenechám tě spadnout
Je zde něco co já mohu cítit...
To je moje melodie!

LENA:

Já te budu provázet nocí
Pojd semnou, můžeš vidět....
Na tomto místě tak daleko
Nechám tě jít do snu semnou

CLARK:

To je má melodie!

REFRÉN:

A já tě nenechám jít
Nenechám tě spadnout
Je zde něco co já mohu cítit...
To je moje melodie!

CLARK:

To je má melodie!

REFRÉN:

A já tě nenechám jít
Nenechám tě spadnout
Je zde něco co já mohu cítit...
To je moje melodie!

A já tě nenechám jít
Nenechám tě spadnout
Je zde něco co by jsi měl cítit...
To je moje melodie!


Track list :
Clark Owen - Melody (Acoustic Version) 3:26
Clark Owen - Melody (feat. Lena Katina) (Syq Radio Mix) 4:05
Clark Owen feat. Lena Katina - Melody (George Ron Sky Remix) 7:14
Clark Owen feat. Lena Katina - Melody (Syq Remix) 6:59
Lena Katina feat. Clark Owen - Melody (Single Version) 3:51

Art for Life _ Listopad 2012

1. listopadu 2012 v 0:01 | perfectenemy |  Továrna na sny ...


David Kraus
foto Maya Duljevic Lískovec